11.22.63 S01E08

11.22.63 S01E08

Mystery, Sci-Fi, Thriller

خلاصه داستان

یک معلم به طور اتفاقی در زمان سفر کرده و به سال ۱۹۵۸ میرود و حول داستان به واقعه تروز رئیس جمهور آمریکا جان . اف کندی مربوط هست و در آن سعی می کند تا از واقعه جلوگیر کند ولی در گذشته گیر میکنه.دلیل نام سریال هم تاریخ ترور کندی در تاریخ ۲۲ نوامبر سال ۱۹۶۳ هست

Likes(4)Dislikes(0)

bist

 

tarjome

0 comments

  • Hello, guest